Emonomy

emonomy / ɪmɑnɘmi / de; v 1 het samenvallen van de bezieling en passie van mensen met werk, ondernemerschap en maatschappelijke ontwikkeling 
2 het vergroten van opbrengsten door kwetsbaarheden te transformeren naar kracht
 

Geaccrediteerd door:

 

Economische waarde = menselijke waarde

Economische waarde én menselijke waarde laten samenvallen, dat is onze missie, dat is wat wij doen. Voor de ‘succesvollen’ in de samenleving, maar ook voor mensen in een ‘kwetsbare’ positie. 
In elk mens schuilen passies en kwaliteiten met een unieke samenhang die niet altijd zichtbaar zijn. Het is de kunst om juist het eigene en unieke van mensen te benutten in ondernemerschap en in maatschappelijke uitdagingen. Daardoor kunnen meer opbrengsten gecreëerd worden met dezelfde kosten. 
Deze specifieke manier van ondernemen noemen wij emonomy; door het benutten van eigenheid en diversiteit van elk individu ontstaat gedreven ondernemerschap en een gedragen, krachtige samenleving. 
Onze dienstverlening diensten>> bestaat uit: transities van organisaties, coaching van topkader, opleidingen voor Jobcoaches en management, (handelings)onderzoek en advisering. 


- + C = +