Interne jobcoach

 • Duur in dagen: 8 online sessies
 • Kosten: €1725 – BTW vrij
 • Aantal deelnemers: 8-15
 • Locatie: Online

Startdata

27 oktober
Planning, lesdagen zijn op dinsdag


Grip op succesvolle arbeidsparticipatie

Begeleid jij mensen met een arbeidsbeperking binnen jouw organisatie? Wil jij zicht hebben op de belangrijkste succesfactoren voor een duurzame match en Jobcoaching? Heb je behoefte aan concrete handvatten en instrumenten voor het coachen van medewerkers en hun werkomgeving?

Participatie van mensen met een arbeidshandicap loont; voor bedrijf en medewerker. Alleen is succes niet vanzelfsprekend. Succesvolle arbeidsparticipatie stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de match en de begeleiding op de werkplek. Deze opleiding biedt jou het instrumentarium om de Banenafspraak en participatie van mensen met een arbeidsbeperking duurzaam vorm te geven. Kortom zelf grip op succesvolle arbeidsparticipatie!


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Deze opleiding is bedoeld voor professionals die zich methodisch en professioneel verder willen bekwamen in het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkplek. Jij bent werkzaam als; interne werkbegeleider, leidinggevende, Interne Jobcoach, HR-professional of loopbaancoach.

Download de folder voor alle informatie over deze opleiding in één overzicht, of lees verder hieronder.


De opleiding zit goed in elkaar. Je leert echt om als beginnend interne werkbegeleider aan de slag te kunnen. Arnoud Botma (ministerie van Defensie)
Fijne laagdrempelige manier van werken, betrokken, bevlogen, to the point en duidelijke thema’s. Ik ben blij dat ik voor Combo heb gekozen, jullie visie klopt als een bus! Wilmaloes Timmers
De opzet van iedere les was inhoudelijk, actief, verschillende werkvormen echt TOP! Geen één les was saai of vermoeiend. Ik smulde van de informatie die ik kreeg en hoe ik dan weer naar mezelf ging kijken. Heel fijn! Anne van den Elsen
Het was erg leerzaam. Het belangrijkste wat ik geleerd heb in deze training is welke plek je hebt in de drieledige klantrelatie en de verschillende gesprekstechnieken. Een echte aanrader voor iedereen die te maken heeft met de doelgroep Stefan Maats


Hoe ziet de opleiding eruit?

Tijdens deze 5-daagse opleiding nemen we je mee in het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking. Concreet en toegespitst op je eigen praktijk en organisatie. Maar ook verdiepend en verassend door de andere ziens- en werkwijzen die wij jou bieden. Je maakt kennis met de methodiek Supported Employment en Jobcoaching en haar succesfactoren. Je verkrijgt concrete en praktische instrumenten en werkt veel met eigen casuïstiek.

Inhoud

Dag 1  De Interne Jobcoach; rol, speelveld en methodiek

 • Jouw rol als interne jobcoach? Wat zijn je leervragen en hoe maak jij het verschil?
 • De Banenafspraak en het Doelgroepenregister
 • Werken op basis van een drieledige klantrelatie. Hoe doe jij dat? Verhelder je eigen speelveld als professional.
 • De achtergronden en essenties van de methodiek Supported Employment/ Jobcoaching

Dag 2 De medewerker

 • Het maken en duiden van een assessment. Wat moet jij van een medewerker weten om een duurzame plaatsing mogelijk te maken? 
 • Hoe ga jij om met ‘ander gedrag’ en werken met mensen die afwijken van ‘de norm’?
 • Hoe maak jij van kwetsbaarheid kracht en van beperking potentieel?
 • Gespreksvoering; hoe zorg jij ervoor dat de medewerker eigen regie voert in het gesprek en traject?

Dag 3 De werkplek & Wet en Regelgeving

 • Verdieping; wat is de kern van jouw medewerker?
 • De baananalyse; hoe maak je een baananalyse van een concrete werkplek?
 • Wat is een duurzame match tussen medewerker en werkplek? Hoe zorg en borg jij een duurzame match?
 • Wet- en regelgeving; werken met de belangrijkste instrumenten rond Interne Jobcoaching/-Werkbegeleiding

Dag 4 De duurzame match & coaching

 • Verdieping van de duurzame match
 • Hoe stel ik coachdoelen op?  Hoe vertaal ik die in een concreet coaching plan?
 • Coachen op basis van menselijke uniciteit, eigenheid en potentieel
 • Hoe kies ik een passende coachaanpak richting; de medewerker, collega’s, werkgever en UWV/gemeente

Dag 5 Coaching in je eigen praktijk

 • Verbreding van coaching strategieën
 • Het creëren van werkplekken binnen je eigen bedrijf
 • Verdieping in je eigen ontwikkeling als Intern Werkbegeleider
Waar komt onze methodiek vandaan?

Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie op het terrein van de methodiekontwikkeling rond Supported Employment en arbeidsontwikkeling. Sinds de jaren ’90 heeft Combo (en haar organisatorische voorloper STAB) in samenwerking met de Universiteit Utrecht jarenlang onderzoek gedaan naar de succesfactoren van Supported Employment en duurzame arbeidsintegratie. Deze succesfactoren hebben wij met werkgevers, werkzoekenden en professionals in kaart gebracht en vertaald in een samenhangend methodisch kader. De methodiek is uitgewerkt in de volgende basispublicaties:

 • Coenen-Hanegraaf, M, Valkenburg, B, Begeleid Werken; trajectontwikkeling op basis van een individuele, vraaggerichte benadering, Utrecht, 2012
 • Coenen, F, Valkenburg, B, Arbeidsontwikkeling als identiteit, Utrecht, 2009

Dit methodisch kader ontwikkelen wij tot op de dag van vandaag steeds weer door. Wij verrijken onze methodiek met relevante en succesvolle aanpakken die in andere domeinen zijn ontstaan. O.a. op het terrein van persoonlijk leiderschap, werken met intuïtie.

Sinds 1998 hebben wij enkele duizenden jobcoaches, trajectbegeleiders, participatiecoaches succesvol opgeleid.

Verdere informatie

Locatie

De opleiding wordt verzorgd op een sfeervolle locatie in hartje Utrecht.

Uw investering

De prijs van de opleiding bedraagt € 1.725, — (vrijgesteld van BTW). Dit is inclusief lunch en materiaal.  

Duur van de opleiding

De opleiding bestaat uit 5 dagen van 9.30-16.00 uur.

Vaste trainer

Elke opleidingsgroep heeft een vaste trainer met veel deskundigheid en ervaringskennis in het werkveld.

Intake

Voorafgaand aan de opleiding vindt er en telefonische intake plaats.