Individuele coaching

De achtergrond van coachingsvragen is heel divers:

 • versterken van leiderschap;
 • verdiepen of versnellen van eigen ontwikkeling;
 • reflectie op eigen rol en versterken van zelfinzicht;
 • verhelderen of hervinden eigen bezieling;
 • begeleiding bij persoonlijke transformatie;
 • versterken van aansluiting bij mijn omgeving;
 • balans tussen denken, voelen en eigen handelen.

Vaak gaan deze coachingsvragen over het stilstaan bij waar wij vaak aan voorbij gaan, namelijk onze eigen bezieling. We zijn vaak zo druk in de weer met ‘overleven’ in de hectiek van alledag binnen ons werk en thuis, dat we vergeten ‘waarom’ we het ook al weer allemaal doen. Hierdoor worden we geleefd door wat anderen van ons vragen en zijn we onze eigen regie en sturing kwijt. Het hervinden van onze bezieling en daardoor onze eigen regie in ons (professionele) leven is een groot goed. In de eerste plaats voor onszelf en in de tweede plaats voor onze organisatie. Dit gaat over de balans tussen ons hoofd, ons hart en ons voelen. Het gaat over het samenvallen van wie je bent met wat je doet. Daarnaast gaat coaching voor Combo over het zichtbaar maken van je (onontdekte) potentieel. Elk mens is zich slechts ten dele bewust van wat hij of zij in huis heeft aan potentieel. We laten je andere invalshoeken zien in hoe je kijkt (naar jezelf en je omgeving). Ook verruimen we je blik en de mogelijkheden om het potentieel dat jij in huis hebt te gebruiken en in te zetten.

Een geslaagd coaching traject beantwoordt je vraag door zelfinzicht en meer bewustzijn en geeft richting aan je bezielde professionele en persoonlijke leven; voelbaar voor jezelf en zichtbaar voor je omgeving. Dit is waar wij samen met jou voor gaan. Dit is waarin wij al veel bestuurders, directeuren, managers en professionals succesvol hebben begeleid.

Individuele coaching

De achtergrond van coachingsvragen is heel divers:

 • versterken van leiderschap;
 • verdiepen of versnellen van eigen ontwikkeling;
 • reflectie op eigen rol en versterken van zelfinzicht;
 • verhelderen of hervinden eigen bezieling;
 • begeleiding bij persoonlijke transformatie;
 • versterken van aansluiting bij mijn omgeving;
 • balans tussen denken, voelen en eigen handelen.

Vaak gaan deze coachingsvragen over het stilstaan bij waar wij vaak aan voorbij gaan, namelijk onze eigen bezieling. We zijn vaak zo druk in de weer met ‘overleven’ in de hectiek van alledag binnen ons werk en thuis, dat we vergeten ‘waarom’ we het ook al weer allemaal doen. Hierdoor worden we geleefd door wat anderen van ons vragen en zijn we onze eigen regie en sturing kwijt. Het hervinden van onze bezieling en daardoor onze eigen regie in ons (professionele) leven is een groot goed. In de eerste plaats voor onszelf en in de tweede plaats voor onze organisatie. Dit gaat over de balans tussen ons hoofd, ons hart en ons voelen. Het gaat over het samenvallen van wie je bent met wat je doet. Daarnaast gaat coaching voor Combo over het zichtbaar maken van je (onontdekte) potentieel. Elk mens is zich slechts ten dele bewust van wat hij of zij in huis heeft aan potentieel. We laten je andere invalshoeken zien in hoe je kijkt (naar jezelf en je omgeving). Ook verruimen we je blik en de mogelijkheden om het potentieel dat jij in huis hebt te gebruiken en in te zetten.

Een geslaagd coaching traject beantwoordt je vraag door zelfinzicht en meer bewustzijn en geeft richting aan je bezielde professionele en persoonlijke leven; voelbaar voor jezelf en zichtbaar voor je omgeving. Dit is waar wij samen met jou voor gaan. Dit is waarin wij al veel bestuurders, directeuren, managers en professionals succesvol hebben begeleid.

Zelf de verandering zijn

Teamcoaching

Door als team elkaar meer te gaan zien ; dieper te leren kennen en inzicht te krijgen in elkaars  beweegredenen en h andleiding , ontstaan enorme mogelijkheden. Hierdoor kun je het (nu vaak  onzichtbare!) potentieel van eenieder ook echt gaan benutten. Je bent als team in staat om, door  combinaties van kwaliteiten, elkaar te gaan versterken en het geheel krachtiger te maken. Het echt  zien en kennen van elkaar is een succesfactor in het realiseren van ingrijpende transitietrajecten.  Ook het voorkomen en beslechten van conflicten en het vruchtbaar gebruik maken van elkaars  eigenaardigheden, staat of valt bij een diep (er)kennen van elk teamlid. Tenslotte gaat team coaching  voor ons over gedragen visie- en strategieontwikkeling. Wij ondersteunen teams en organisaties  in het voelbaar-, bezield- en concreet maken van visie en strategie; als fundament voor succesvolle implementatie en transitie.  Hierin hebben wij reeds veel teams succesvol begeleid; op directieniveau, managementteams en  teams van professionals.

Teamcoaching

Door als team elkaar meer te gaan zien ; dieper te leren kennen en inzicht te krijgen in elkaars  beweegredenen en h andleiding , ontstaan enorme mogelijkheden. Hierdoor kun je het (nu vaak  onzichtbare!) potentieel van eenieder ook echt gaan benutten. Je bent als team in staat om, door  combinaties van kwaliteiten, elkaar te gaan versterken en het geheel krachtiger te maken. Het echt  zien en kennen van elkaar is een succesfactor in het realiseren van ingrijpende transitietrajecten.  Ook het voorkomen en beslechten van conflicten en het vruchtbaar gebruik maken van elkaars  eigenaardigheden, staat of valt bij een diep (er)kennen van elk teamlid. Tenslotte gaat team coaching  voor ons over gedragen visie- en strategieontwikkeling. Wij ondersteunen teams en organisaties  in het voelbaar-, bezield- en concreet maken van visie en strategie; als fundament voor succesvolle implementatie en transitie.  Hierin hebben wij reeds veel teams succesvol begeleid; op directieniveau, managementteams en  teams van professionals.