“Elk einde is de start van een nieuw begin”

(Peter Wittebroek, postbode bij SB Post) 

lees mijn verhaal

Jobcoach en Loopbaan

De arbeidsmarkt en het sociaal domein veranderen in rap tempo. Dit betekent dat de eisen die worden gesteld aan participatie- en loopbaanprofessionals continu aan verandering onderhevig zijn.

Van werken in crisistijd naar werken in tijd van economische bloei, veranderende wetgeving en bijna elke dag weer een nieuw speelveld; binnen en buiten je eigen organisatie. Veel professionals en organisaties lopen dan ook ‘hijgend en strompelend’ achter de vele ontwikkelingen aan en voelen zich geleefd door de vele eisen.

Het is de kunst om dit voor te blijven en regisseur te zijn over je eigen (professionele) leven.

Ons aanbod

We bieden de volgende opleidingen en trainingen op basis van open inschrijving:

Het bovenstaande open inschrijvingsaanbod kan ook in-company worden verzorgd. Wij verzorgen tevens de volgende trainingen in-company:

 • Persoonlijk ondernemerschap
 • Non-verbale communicatie
 • Praktijkbegeleiders; ontwikkelingsgericht leidinggeven

Aanmelden & planning

Certificering

Het audit-comité certificering Jobcoachopleidingen zegt over onze visie en doelstelling het volgende:

“Tijdens de audit is uitgebreid onderzocht of deze ambitieuze doelstelling waargemaakt wordt. In gesprekken met het management, docenten, studenten en alumni en uit de bestudeerde portfolio’s kwam duidelijk naar voren dat de opleiding deze ambitie inderdaad waarmaakt. Studenten en alumni gaven aan ingrijpend en duurzaam veranderd te zijn door de opleiding. Meer bewust van eigen drijfveren en kwaliteiten en doelgerichter. Zoals een alumnus het uitdrukte tijdens de audit: “vroeger zei ik dat ik werkte als jobcoach en na de opleiding zeg ik; ik ben jobcoach” Het auditpanel was van de uitspraken van de studenten en alumni onder de indruk”

Combo Emonomy Certificering Hobeon en Noloc

Visie op leren en opleiden

We bieden opleidingen en trainingen met grote impact op je professionele ontwikkeling. Wij bouwen voort op de know how en ervaring die je al in the pocket hebt en verrijken deze met ons methodisch kader en de eigen wijsheid van onze trainers.

Iedereen leert anders. Daarom hanteren wij ook uiteenlopende werkvormen in onze opleidingen. Er wordt een beroep gedaan op je denken, je voelen en je weten. We verrijken je intuïtie met methodisch kader en methodisch werken. We maken patronen inzichtelijk. We leggen continu de koppeling tussen beoogde doelen en uitvoering/zelf ervaren.

Belangrijk uitgangspunt is dat we het je niet ‘voorkauwen’; jij bent zelf regisseur over je eigen ontwikkelproces.

Methodisch kader

Werkvormen: opleidingsdagen, literatuur en opdrachten. Verdieping, ervaring en reflectie.

Verankering van de methodiek in de praktijk

Werkvormen: uitvoeren twee eigen trajecten in de praktijk. Ondersteuning middels reflectie en intervisie met medestudenten.

Persoonlijk leiderschap

Werkvormen: eigen vliegwiel, ontwikkelplan en portfolio. Ondersteuning middels 3 coaching gesprekken.

Wat het oplevert

Professionals die succesvol de beroepsopleiding ‘Jobcoach; de participatie- en loopbaanprofessional’ hebben afgerond:

 • Hebben een erkende, brede en krachtige beroepsopleiding arbeidsintegratie waarmee zij uit de voeten kunnen als: Jobcoach, trajectbegeleider, werkcoach, klantmanager, HR-professional, loopbaancoach, detacheringsconsulent, stagebegeleider;
 • Hebben zich de succesfactoren van duurzame arbeidsintegratie eigen gemaakt: assessment, bemiddeling, coaching op de werkplek, loopbaanbegeleiding;
 • Zijn in staat om succesvol verschillende klantperspectieven en werelden te integreren voor zowel cliënt/medewerker, werkgever als opdrachtgever;
 • Zijn in staat om kwetsbaarheid in kracht om te zetten & hebben een duidelijke eigen professionele identiteit

Succesfactoren van duurzame arbeidsparticipatie

Het realiseren van duurzame arbeidsparticipatie en –ontwikkeling is niet vanzelfsprekend. In samenwerking met de Universiteit van Utrecht heeft Combo jarenlang onderzoek gedaan naar de succesfactoren van duurzame arbeidsparticipatie. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van de match tussen de verschillende klantperspectieven (cliënt/medewerker, werkgever, opdrachtgever) een cruciale succesfactor is.

Petra de Jonge (Interne Jobcoach, Sportbedrijf Raalte)

“De training is een hele goede balans tussen leerstof en opdrachten en praktijk en theorie. Een mooie combinatie ook van kracht en kwetsbaarheid en hoe je bij de essentie komt van alle deelnemers. Je krijgt concrete handvatten en ook veel ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling”

Leonie van der Mije (Raad van State)

“Het was een geweldige training en enerverend. De methodiek van Combo is heel concreet en praktisch toepasbaar. Je krijgt ook scherp zicht op je eigen rol en op de wijze waarop Jobcoaching binnen onze organisatie kan worden vormgegeven”

Economische waarde = menselijke waarde

Combo feiten rond arbeidsparticipatie

Enkele Combo feiten op het terrein van arbeidsparticipatie zijn:

 • Onze beroepsopleiding is de oudste Jobcoachopleiding in Nederland en de eerste opleiding die door de beroepsvereniging Jobcoaches Nederland (huidig Noloc) en het accreditatie-instituut Hobeon in 2013 met succes is gecertificeerd;
 • We hebben de afgelopen jaren enkele duizenden jobcoaches, trajectbegeleiders, werkcoaches, klantmanagers, detacheringsconsulenten, accountmanagers en  praktijkbegeleiders, succesvol opgeleid en gecertificeerd
 • De gemiddelde beoordeling van onze opleidingen en trainingen is een 8,5;
 • Veel deelnemers hebben middels onze opleiding een nieuwe baan binnen het vakgebied verkregen;
 • We hebben binnen organisaties vele succesvolle implementatietrajecten rondom arbeidsontwikkeling begeleid;
 • Wij zijn grondleggers van de eerste systematische methodiek Begeleid Werken/Jobcoaching in Nederland (“Begeleid Werken; theorie en methodiek van een individuele, vraaggerichte benadering”, 1998, door M. Coenen-Hanegraaf, B. Valkenburg, M. Ploeg en H. Coenen);
 • Onze methodiek wordt als basis gehanteerd in veel succesvolle praktijken rond Jobcoaching, arbeidsparticipatie en arbeidsontwikkeling (o.a. reïntegratie, Sociale Werkvoorziening, gemeenten, GGZ, private ondernemingen)
 • Onze methodiek wordt op een groot aantal Werkpleinen in Noorwegen gebruikt als methodische basis
 • Onze methodiek is op verschillende hogescholen opgenomen als methodische basis voor reguliere en post HBO programma’s op het terrein van arbeidsparticipatie.