Onze trainers

Hans van Eijk

“Zo kort als het kan, zo lang als het nodig is.”

Anke Fokkens

“Wanneer de toekomstige jobcoaches hetgeen ze geleerd hebben kunnen overbrengen aan hun cliënten, dan heb ik succes.”

Pieter Calis

“Wat kun je leren over jezelf?”

Marloes trainer Combo Emonomy

Marloes Vermeer

1) Waarom trainer/coach/opleider? 

Ik geloof dat iedereen een uniek potentieel heeft. Dat het voor een deel van je omgeving afhangt of je dit potentieel ook daadwerkelijk verder ontwikkelt en inzet, maar dat dit ook afhangt van wat je hier zelf mee doet en hoe je jezelf uitdaagt. Ik ervaar in mijn werk als trainer dat het heel effectief is om het potentieel in jezelf wakker schudden sámen met anderen. Het is bijzonder om mensen in dat proces echt te ontmoeten en te helpen bij het inzetten van hun potentieel in hun werk. Dat maakt een mens gelukkig en daardoor van toegevoegde waarde voor zijn of haar omgeving.

 2) Waarom Combo Emonomy? 

De integrale visie van Combo op zowel persoonlijk leiderschap als het arbeidswerkveld matcht met mijn visie. Dat maakt het samenwerken goed en kwalitatief sterk.

3) Wat is jouw motto? 

Waarde creëren we samen.

Neeltje Huvenaars

“Ik probeer de saaiheid van wet- en regelgeving te ontkrachten”

Onze verhalen

Zelf de verandering zijn

Elk mens heeft de potentie en kracht om de wereld te verrijken. Dat is waar ik onvoorwaardelijk in geloof. Onze ontwikkeling en vooruitgang, als wereld en mensen, gaat over het bewustzijn dat niet anderen maar wijzelf de bron voor verandering zijn. Ik wil de kracht en liefde die ik mijn donder heb, inzetten om bij te dragen aan het levensgeluk en potentieel van mensen en daarmee de wereld mooier te maken. Het is noodzakelijk dat wij allemaal radicaal anders leren kijken naar de wereld en onze eigen rol hierin. Met Combo doen we dat door bewust te kiezen voor het werken met de ‘top’ van de markt als met de ‘rafelrand’ van de samenleving. Kansrijken en kanslozen groeien op veel plaatsen steeds verder uit elkaar; bij ons niet. Voor mij zijn kracht en kwetsbaarheid, perfectie en imperfectie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit is als met kunst en een mooi interieur; schoonheid zit in de harmonie maar ook in de eigenheid en diversiteit van mooie objecten. De kracht ontstaat als een object de optimale plek krijgt waardoor het tot zijn recht komt en in verbinding staat met andere objecten die elkaar versterken. Dat is kunst; oud en nieuw, Hollands, Chinees en Spaans, verfijnd en alledaags. In optimale combinaties wordt lelijk mooi en kwetsbaar kracht; de kracht van imperfectie. In organisaties is dit niet anders; alleen wanneer kracht en kwetsbaarheid van mensen spreken en in balans zijn, ontstaan echte verbindingen, worden transformaties mogelijk en vindt innovatie plaats. Door verschillende werelden en zienswijzen op elkaar te betrekken, mensen in de optimale combinaties op te stellen, kunnen onvoorstelbare resultaten ontstaan. Dat is wat mij drijft en wat ik doe.

Frans Coenen, oprichter Combo Emonomy

Elke einde is de start van een nieuw begin

Ik was altijd een vrije jongen. Op mijn 19de ben ik naar India gegaan en heb daar maanden rondgereisd. Door alles wat ik daar zag ben ik anders naar de wereld gaan kijken. Vanuit Nepal ben ik een handel in tapijten gaan opzetten en heb daar op jonge leeftijd een goede boterham mee verdiend. Tot ik op mijn 21ste een auto-ongeluk kreeg en 2 weken in coma heb gelegen. Hieraan heb ik hersenletsel overgehouden. Ik was mijn evenwicht kwijt en heb met een rollator weer moeten leren lopen. Ik ben iemand die altijd de grens wil verleggen en niet opgeeft dus na de rollator ben ik gaan hardlopen om vervolgens marathons te gaan lopen. Jarenlang heb ik als conciërge gewerkt op een basisschool, hier voelde ik me als een vis in het water en werkte 40 uur per week. In 2012 kreeg ik een herseninfarct. Hierdoor werd ik letterlijk 20 jaar teruggezet. Echt alles moest ik opnieuw leren; praten, lopen, mezelf aankleden, autorijden en ik moest ook mijn droombaan als conciërge opgeven. Na een intensieve revalidatie heb ik inmiddels mezelf wel weer teruggevonden. Al vergeet ik nog dingen, heb veel meer tijd nodig voor zaken, moet soms 3 keer iets lezen voor ik het snap en ben niet zo assertief meer. Voor het vinden van de weg naar boven is mijn kracht dat ik altijd positief blijf denken, doorzet en de oplossing altijd bij mezelf zoek. Voor de buitenwereld ben ik vaak een vreemde. Het was voor mij heel belangrijk dat mijn jobcoach echt aansluiting met mij heeft kunnen maken. Ook al was dit soms een stevige strijd tussen ons, want ik ben eigenwijs en ik moest afscheid nemen van alles wat ik kende en me lief was. Samen met mijn jobcoach ben ik aan de slag gegaan om te leren loslaten wat ik niet meer kan en te omarmen waar mijn kwaliteiten nog wel zitten en mijn nieuwe kern zit. Ik heb leren zien dat ik met mijn levenservaringen nieuwe dingen te bieden heb. Mijn levensmotto is “elk einde is de start van een nieuw begin”. Inmiddels werk ik 18 uur per week als postbode. Voor dit moment ben ik hier blij mee, het biedt me voldoende vrijheid, maar ik sluit niet uit dat ik over en tijd weer toe ben aan een nieuwe stap. Ik heb van mijn jobcoach geleerd, maar hij heeft ook veel van mij geleerd, dat was echt samenwerken.

Peter Wittebroek, postbezorger SB Post

Het is een wereld van verschil

Ik ben, samen met een collega, vanuit een zakelijke insteek begonnen aan de Jobcoachopleiding bij Combo. We moesten gewoon effectiever leren jobcoachen. Binnen 10 vestigingen van Mc Donalds begeleiden we momenteel 17 jongeren met een arbeidsbeperking. Ook al werk ik voor een commercieel bedrijf, in de opleiding heb ik ontdekt dat ik altijd bezig was met pamperen. Ik dacht vaak voor mensen en was gewend om medewerkers van alles uit handen te nemen wat ze eigenlijk zelf kunnen. Ik heb ook geleerd om mensen soms ‘begeleid op hun bek te laten gaan’; het is belangrijk dat mensen hun eigen fouten kunnen maken en daar maken we nu een leerproces van. Sinds de opleiding zit er ook meer structuur in onze manier van werken, in wat we bij mensen zelf neerleggen en wat we zelf doen, maar ook in hoe we omgaan met het bepalen van grenzen en het aangaan van het gesprek. Voorheen keken we met name vanuit de individuele medewerker, dat koste meer tijd en mensen werden er niet beter van. Sinds de opleiding kijken we vanuit de match, namelijk of de medewerker en werkplek ook echt bij elkaar passen. Het is een wereld van verschil in hoe we nu werken en hoe we het voorheen deden.
Ook voor mijn persoonlijke ontwikkeling heeft de opleiding veel in gang gezet. De opleiding is een startpunt geweest voor een transitie in mezelf. Ik ben me veel bewuster geworden van mezelf en mijn omgeving. Dit betekent dat ik dingen meer durf toe te laten, beter kan loslaten en meer diepgang in het leven zoek. Voorheen gaf ik het leven een 7 en nam daar genoegen mee, nu ga ik voor een 9 en soms is het een 3.

Fleur Boot, Senior Manager HR & Interne Jobcoach McDonalds

Ik ben bewuster van mijn eigen patronen en een betere leider

Toen wij als managementteam met Frans Coenen startten, was niet duidelijk wat we precies hadden gekocht. Mijn collega’s en ik hadden er een goed gevoel bij en het idee dat Frans iets zou toevoegen maar we wisten niet waar het toe zou leiden en welke resultaten hij zou brengen.  Dit was voor ons een spannende stap omdat wij als bedrijf gewend zijn om van tevoren altijd te willen weten waar we aan toe zijn en wat we kopen; ‘wat zijn de deliverables?’. De samenwerking met Frans heeft ons niet teleurgesteld en ons ook veel onverwachts gebracht. Ik ben teamdynamiek op een dieper niveau gaan zien. Ik ben ook bewuster geworden van mijn eigen patronen en ben een betere leider geworden. Als team hebben we elkaar anders leren kennen: elkaars achtergrond, waarden en normen, beweegredenen, belangrijke levenservaringen, maar ook kwaliteiten en kwetsbaarheden. Daardoor hebben we een diepere band gekregen, kennen elkaars valkuilen, we komen tot de kern van het individu en diens potentieel en hoe dit kan worden benut binnen de organisatie. Frans heeft een ongekend talent om mensen te lezen, om dit helder te benoemen en er richting aan te geven. Hij heeft een ander soort taal waardoor hij in staat is om mensen te raken en anders naar zichzelf en naar anderen te laten kijken. De kracht van zijn benadering is ook dat het past binnen de bedrijfscontext. We kunnen er direct wat mee en weten wat ons te doen staat. Ik heb gekocht dat ik een makkelijker en beter functionerend team heb, dat meer samen is, sterker en ook nog leuker, in staat om de grote uitdagingen waarvoor we staan met elkaar aan te gaan en tot een goed einde te brengen. Werken met Frans is een investering in effectieve relaties, hij brengt een laag in waardoor er begrip ontstaat voor hoe dingen lopen. Zoals ik zelf heb ervaren, lijkt dat wat je bij Frans koopt in eerste instantie ‘vaag’ of ‘soft’, echter niets is minder waar; een sterk op elkaar vertrouwend team levert ongekende resultaten.

Anke Schlichting, directeur ICT grote financiële dienstverlener

Past Combo bij jou en jij bij Combo?

Ik werk voor Combo omdat ik geloof in de visie en methodiek en ik daar een bijdrage in kan leveren. We maken onze belofte ook echt waar en daar ben ik trots op. Het mooie is dat ik als coördinator van de opleidingen de praktijk van arbeidsparticipatie goed ken en daardoor het inhoudelijke gesprek kan voeren met deelnemers. Voor mij gaat het erom dat niet iedereen bij Combo de opleiding moet doen, maar alleen mensen bij wie onze opleidingen ook echt passen. Mijn belangrijkste vraag is: ‘past Combo bij jou en pas jij bij Combo?’. Wij willen het verschil maken en alleen professionals afleveren die zichzelf en hun eigen persoonlijk leiderschap zien als de belangrijkste succesfactor van hun werk. Met hen samen, gaan wij voor het hoogste resultaat; dat verdienen onze studenten, maar ook hun medewerkers, werkgevers en opdrachtgevers in de markt. Wij bieden een heel mooi fundament waarop professionals zich kunnen ontwikkelen.

Joost de Boer, opleidingscoördinator Combo Emonomy

Economische waarde = menselijke waarde