Post HBO Beroepsopleiding “Jobcoach; participatie- en loopbaanprofessional”

Succesfactoren

Het traject met een cliënt is geslaagd als er sprake is van een optimaal duurzame match

Hoe kom je daadwerkelijk tot een goede match? Hoe match zodanig dat de eigenheid van de werkzoekende en werkplek samenvallen, zodat een win-win-situatie ontstaat voor zowel de werkzoekende, de werkgever als de opdrachtgever / financier van het traject? En hoe doe je dat binnen de (beleids)kaders van de organisatie van waaruit je zelf werkzaam bent?

Samen met de cliënt een juiste analyse maken en zijn/haar regievoering versterken

Hoe maak je een juiste analyse met de cliënt, met de opdrachtgever en de werkgever? Hoe coach je de cliënt zo dat je aansluit bij de werkwijze en aanpak van de cliënt, zodat hij/zij zelfstandig keuzes kan maken en deze in eigen handelen vorm geeft. En hoe begeleid je de cliënt, zijn collega’s en de werkgever bij het zoveel mogelijk zelfstandig (samen)werken?

Een effectieve, doelgerichte en trajectmatige aanpak

Je hebt niet alle tijd van de wereld, integendeel de financiële en tijdskaders worden steeds strakker. Om dan toch kwaliteit te kunnen leveren, vraagt dit om maximaal benutten van tijd en middelen. Welke informatie verzamel je vanaf het eerste contact met je cliënt/medewerker, met de werkgever en/of de opdrachtgever? Wat móet je weten en wat is bijzaak? Hoe verlopen de verschillende processtappen en welke rol neem je daarin in? Hoe breng je samenhang in het totale traject en in de samenwerking met andere betrokken partijen?

Post HBO Beroepsopleiding “Jobcoach; participatie- en loopbaanprofessional”

Succesfactoren

Het traject met een cliënt is geslaagd als er sprake is van een optimaal duurzame match

Hoe kom je daadwerkelijk tot een goede match? Hoe match zodanig dat de eigenheid van de werkzoekende en werkplek samenvallen, zodat een win-win-situatie ontstaat voor zowel de werkzoekende, de werkgever als de opdrachtgever / financier van het traject? En hoe doe je dat binnen de (beleids)kaders van de organisatie van waaruit je zelf werkzaam bent?

Samen met de cliënt een juiste analyse maken en zijn/haar regievoering versterken

Hoe maak je een juiste analyse met de cliënt, met de opdrachtgever en de werkgever? Hoe coach je de cliënt zo dat je aansluit bij de werkwijze en aanpak van de cliënt, zodat hij/zij zelfstandig keuzes kan maken en deze in eigen handelen vorm geeft. En hoe begeleid je de cliënt, zijn collega’s en de werkgever bij het zoveel mogelijk zelfstandig (samen)werken?

Een effectieve, doelgerichte en trajectmatige aanpak

Je hebt niet alle tijd van de wereld, integendeel de financiële en tijdskaders worden steeds strakker. Om dan toch kwaliteit te kunnen leveren, vraagt dit om maximaal benutten van tijd en middelen. Welke informatie verzamel je vanaf het eerste contact met je cliënt/medewerker, met de werkgever en/of de opdrachtgever? Wat móet je weten en wat is bijzaak? Hoe verlopen de verschillende processtappen en welke rol neem je daarin in? Hoe breng je samenhang in het totale traject en in de samenwerking met andere betrokken partijen?

Opzet van de opleiding

Ben je op zoek naar nieuwe wegen om je kennis te verdiepen en je vaardigheden uit te breiden?

In de opleiding wordt ingestoken op (beroeps)attitude, kennis en vaardigheden. Een belangrijk onderdeel is de uitvoering van twee complete trajecten op basis van de aangeleerde methodiek. Zo breng je de theorie en nieuwe inzichten direct in praktijk. Dit wordt geëvalueerd tijdens intervisiemomenten. Daarnaast ga je aan de slag met je persoonlijke leertraject waarin je gecoacht wordt bij het verfijnen van je professionele houding.

Doelgroep

De opleiding is toegankelijk voor jobcoaches, trajectbegeleiders, re-integratieconsulenten, werkcoaches, detacheringconsulenten, stagecoördinatoren en andere professionals die mensen begeleiden naar en in (on)betaalde arbeid, maar ook naar dagbesteding en/of stages.

Doel van de opleiding

Bij het succesvol afronden van de opleiding ben je in staat gebleken om zelfstandig van A tot Z, de individuele, vraaggerichte trajecten met cliënten, werkgevers en opdrachtgevers uit te voeren. Je hebt samenhang weten te brengen in de trajecten en hebt deze op een effectieve en efficiënte wijze geregistreerd. Je bent daarnaast in staat om te reflecteren op je eigen attitude, rol en beroepspraktijk vanuit de individuele klantgerichte visie en methodiek. Je voldoet hiermee aan de eindtermen van Combo en aan opleidingseisen van het beroepsprofiel Jobcoach zoals de Landelijke beroepsvereniging Jobcoaches Nederland stelt.

Inhoud van de opleiding

De opleiding vindt plaats in een periode van ongeveer 10 tot 12 maanden en bestaat uit vier samenhangende modules:

  • assessment (intake en diagnose)
  • jobfinding en bemiddeling
  • jobcoaching en loopbaanbegeleiding
  • wet- en regelgeving

Assessment (intake en diagnose)

In de eerste module krijg je inzicht in de achterliggende visie en methodiek van Jobcoaching/trajectbegeleiding en leer je methodisch te kijken, en werken. Er wordt ingezoomd op de wijze van interactie, contact maken en gesprekstechnieken vanuit het methodisch referentiekader. Je leert om samen met de cliënt/medewerker de samenhang en het meest kernachtige van zijn wensen, competenties, regievoering en mogelijkheden met betrekking tot de arbeidsmarkt inzichtelijk te maken. Je vertaalt de gegevens uit gevoerde gesprekken en andere assessmentactiviteiten in doelen en een plan van aanpak. Tegelijkertijd start je met je eigen persoonlijke ontwikkeldoelen en ontwikkelplan.

Jobfinding en bemiddeling

In de fase van jobfinding en bemiddeling is je klantgerichte benadering, zowel gericht op de werkgever als cliënt, cruciaal. Vaak wordt deze intermediaire rol eenzijdig ingevuld; met óf het accent op de werkgever óf juist op de cliënt. Er is echter sprake van een ‘dubbele klantrelatie’. Om een duurzame werkplek te realiseren, leer je deze dubbele klantrelatie succesvol vorm te geven. In deze module komen onder andere aan de orde: jouw eigen rol en netwerk en die van de cliënt en werkgever; het benaderen van werkgevers en positief realistisch presenteren van de cliënt en het hanteren van weerstanden van de werkgever. Dit alles om te komen tot een optimale match.

Coaching op de werkplek

In deze module doe je kennis en vaardigheid op met het maken van een baananalyse, het opstellen van een coachingsplan en de uitvoering van coaching op de werkplek. De ontwikkeling van de medewerker binnen de functie en het ‘leren leren’ van de medewerker spelen hierbij een grote rol. Hoe leert de medewerker? Wat betekent dat voor de manier waarop ik hem moet coachen? In samenhang daarmee is er aandacht voor de ondersteuning van collega’s en de werkgever.

Ook na coaching op de werkplek blijft het van belang stil te staan bij de doorgroeimogelijkheden van de medewerker. In deze module worden hiervoor handvatten geboden.

Wet- en regelgeving

Je krijgt een compleet overzicht aangereikt van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving in de sociale zekerheid. Op basis van je eigen casuïstiek worden de consequenties en werking van de wet- en regelgeving inzichtelijk gemaakt. Zo leer je wet- en regelgeving op een flexibele wijze in te zetten binnen je werkpraktijk.

Verdere informatie

De opleiding wordt verzorgd op een sfeervolle locatie in hartje Utrecht. Bij voldoende deelnemers uit een bepaalde regio verzorgen we de opleiding ook en Zwolle.

De Investering

De prijs van de opleiding bedraagt € 4.450,- per deelnemer.

Aantal Deelnemers:

Min. 12 en max. 15 deelnemers

Duur van de opleiding

De opleiding omvat 16 lesdagen in een periode van ongeveer 10 tot 12 maanden. Daarnaast krijgen cursisten 3 keer individuele coaching en intervisie.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt naast de 16 lesdagen gemiddeld genomen hetzelfde aantal uren/dagen voor voorbereiding, huiswerk en het maken van praktijkopdrachten. In de praktijk is de studiebelasting naast de lesdagen 3 uur per week. Daarnaast zijn er 3 individuele coachingsgesprekken en intervisie. Hiermee komt het totaal op een studiebelasting van 256 uur voor de gehele opleiding.

Voorafgaand aan de opleiding vindt een intake-/ontwikkelgesprek plaats

Het intakegesprek is bedoeld om wederzijds kennis te maken en je krijgt informatie over de opleiding. Ook wordt samen bezien of de opleiding geschikt is, gezien persoonlijke doelen en achtergrond en de opzet van de opleiding.

Data

Bekijk alle aankomende opleidingen en trainingen op onze aanmelden & planning pagina.

Opzet van de opleiding

Ben je op zoek naar nieuwe wegen om je kennis te verdiepen en je vaardigheden uit te breiden?

In de opleiding wordt ingestoken op (beroeps)attitude, kennis en vaardigheden. Een belangrijk onderdeel is de uitvoering van twee complete trajecten op basis van de aangeleerde methodiek. Zo breng je de theorie en nieuwe inzichten direct in praktijk. Dit wordt geëvalueerd tijdens intervisiemomenten. Daarnaast ga je aan de slag met je persoonlijke leertraject waarin je gecoacht wordt bij het verfijnen van je professionele houding.

Doelgroep

De opleiding is toegankelijk voor jobcoaches, trajectbegeleiders, re-integratieconsulenten, werkcoaches, detacheringconsulenten, stagecoördinatoren en andere professionals die mensen begeleiden naar en in (on)betaalde arbeid, maar ook naar dagbesteding en/of stages.

Doel van de opleiding

Bij het succesvol afronden van de opleiding ben je in staat gebleken om zelfstandig van A tot Z, de individuele, vraaggerichte trajecten met cliënten, werkgevers en opdrachtgevers uit te voeren. Je hebt samenhang weten te brengen in de trajecten en hebt deze op een effectieve en efficiënte wijze geregistreerd. Je bent daarnaast in staat om te reflecteren op je eigen attitude, rol en beroepspraktijk vanuit de individuele klantgerichte visie en methodiek. Je voldoet hiermee aan de eindtermen van Combo en aan opleidingseisen van het beroepsprofiel Jobcoach zoals de Landelijke beroepsvereniging Jobcoaches Nederland stelt.

Inhoud van de opleiding

De opleiding vindt plaats in een periode van ongeveer 10 tot 12 maanden en bestaat uit vier samenhangende modules:

  • assessment (intake en diagnose)
  • jobfinding en bemiddeling
  • jobcoaching en loopbaanbegeleiding
  • wet- en regelgeving

Assessment (intake en diagnose)

In de eerste module krijg je inzicht in de achterliggende visie en methodiek van Jobcoaching/trajectbegeleiding en leer je methodisch te kijken, en werken. Er wordt ingezoomd op de wijze van interactie, contact maken en gesprekstechnieken vanuit het methodisch referentiekader. Je leert om samen met de cliënt/medewerker de samenhang en het meest kernachtige van zijn wensen, competenties, regievoering en mogelijkheden met betrekking tot de arbeidsmarkt inzichtelijk te maken. Je vertaalt de gegevens uit gevoerde gesprekken en andere assessmentactiviteiten in doelen en een plan van aanpak. Tegelijkertijd start je met je eigen persoonlijke ontwikkeldoelen en ontwikkelplan.

Jobfinding en bemiddeling

In de fase van jobfinding en bemiddeling is je klantgerichte benadering, zowel gericht op de werkgever als cliënt, cruciaal. Vaak wordt deze intermediaire rol eenzijdig ingevuld; met óf het accent op de werkgever óf juist op de cliënt. Er is echter sprake van een ‘dubbele klantrelatie’. Om een duurzame werkplek te realiseren, leer je deze dubbele klantrelatie succesvol vorm te geven. In deze module komen onder andere aan de orde: jouw eigen rol en netwerk en die van de cliënt en werkgever; het benaderen van werkgevers en positief realistisch presenteren van de cliënt en het hanteren van weerstanden van de werkgever. Dit alles om te komen tot een optimale match.

Coaching op de werkplek

In deze module doe je kennis en vaardigheid op met het maken van een baananalyse, het opstellen van een coachingsplan en de uitvoering van coaching op de werkplek. De ontwikkeling van de medewerker binnen de functie en het ‘leren leren’ van de medewerker spelen hierbij een grote rol. Hoe leert de medewerker? Wat betekent dat voor de manier waarop ik hem moet coachen? In samenhang daarmee is er aandacht voor de ondersteuning van collega’s en de werkgever.

Ook na coaching op de werkplek blijft het van belang stil te staan bij de doorgroeimogelijkheden van de medewerker. In deze module worden hiervoor handvatten geboden.

Wet- en regelgeving

Je krijgt een compleet overzicht aangereikt van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving in de sociale zekerheid. Op basis van je eigen casuïstiek worden de consequenties en werking van de wet- en regelgeving inzichtelijk gemaakt. Zo leer je wet- en regelgeving op een flexibele wijze in te zetten binnen je werkpraktijk.

Verdere informatie

De opleiding wordt verzorgd op een sfeervolle locatie in hartje Utrecht. Bij voldoende deelnemers uit een bepaalde regio verzorgen we de opleiding ook en Zwolle.

De Investering

De prijs van de opleiding bedraagt € 4.450,- per deelnemer.

Aantal Deelnemers:

Min. 12 en max. 15 deelnemers

Duur van de opleiding

De opleiding omvat 16 lesdagen in een periode van ongeveer 10 tot 12 maanden. Daarnaast krijgen cursisten 3 keer individuele coaching en intervisie.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt naast de 16 lesdagen gemiddeld genomen hetzelfde aantal uren/dagen voor voorbereiding, huiswerk en het maken van praktijkopdrachten. In de praktijk is de studiebelasting naast de lesdagen 3 uur per week.

Voorafgaand aan de opleiding vindt een intake-/ontwikkelgesprek plaats

Het intakegesprek is bedoeld om wederzijds kennis te maken en je krijgt informatie over de opleiding. Ook wordt samen bezien of de opleiding geschikt is, gezien persoonlijke doelen en achtergrond en de opzet van de opleiding.

Data

Bekijk alle aankomende opleidingen en trainingen op onze aanmelden & planning pagina.