Els Luntz

Trainer

LinkedIN

Waarom trainer/coach/consultant?

Ik vind het leuk om kennis en ervaring over te dragen en draag Emonomy een warm hart toe. Wanneer we vanuit Emonomy werken en leven wordt de wereld, mijns inziens, een stuk mooier en inclusiever, waar ieder meetelt vanuit de eigen waarde en eigenheid. Openminded en met compassie. Met de training en coaching probeer ik dit over te dragen en de cursisten handvatten te geven in hun werk met (vaak) kwetsbare mensen. Daarnaast geniet ik iedere keer weer van de ontwikkeling die cursisten tijdens de opleiding doormaken. Daar een bijdrage aan leveren en getuige van zijn is een cadeautje.

Waarom Combo Emonomy?

Alweer heel veel jaar geleden volgde ik bij Combo de jobcoachopleiding en maakte kennis met het gedachtengoed en de methodiek. Voor mij viel toen alles op zijn plek waarvan ik denk dat hulpverlening moet zijn: de client werkelijk centraal in plaats vanuit het perspectief van de hulpverlener, het contact en eigenaarschap, het benutten en mogen zijn van ieders eigenheid en deskundigheid in een voortdurende ontwikkeling.

Het zijn enkele zaken die Emonomy en Combo omschrijven en gevat in een methodiek en gedachtengoed die mooie handvatten biedt in de praktijk en welke perspectief bieden in het leven. Het is toepasbaar op iedereen, niet voorbehouden aan specifieke doelgroepen.

Emonomy past volledig bij mijn eigen zijn en ik merkte in de praktijk direct het positieve resultaat op de cliënten die ik begeleidde. Bij Combo zelf proberen we naast dit over te brengen er ook steeds naar te handelen en onderzoeken met elkaar. Het werken met elkaar vanuit Emonomy is een verrijkend proces en gun ik iedereen.

Wat is jouw motto?

Kijk verder dan de buitenkant en je eigen projecties. En graag met compassie 😉