Training Interne Jobcoach


Grip op succesvolle arbeidsparticipatie

Heb jij een leidinggevende of begeleidende rol binnen jullie bedrijf?

Begeleid je ook medewerkers die wel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken? Vind je het leuk om hen te laten ‘shinen’, maar is dat niet altijd even makkelijk? Dan is de training interne jobcoach iets voor jou!

Ben jij ondernemer of werkgever?

Vind jij inclusiviteit in je bedrijf belangrijk? Heb je medewerkers in je bedrijf die andere medewerkers begeleiden hun potentieel optimaal in te zetten? Dan is de training interne jobcoach iets voor hen.


Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is bedoeld voor medewerkers die zich verder willen bekwamen in het begeleiden van mensen (met een arbeidsbeperking) op de werkplek.

Jij bent bijvoorbeeld werkzaam als; werkbegeleider, leidinggevende, teamleider, afdelingsmanager, voorman/ vrouw, HRM-medewerker of stagebegeleider.

Je wilt meer leren over het zien van iemands talenten, mogelijkheden en iemands uitdagingen. Je wilt beter kunnen inschatten of en zo ja waar in jullie bedrijf iemand optimaal tot zijn recht kan komen. Je bent op zoek naar handvaten hoe je een medewerker kunt coachen in zijn of haar ontwikkeling en wilt daar graag een goede methode voor.

Je wilt ook collega’s kunnen ondersteunen bij het creëren bij een veilig en stimulerend werkklimaat.


Lees hier wat het verschil is tussen een interne en externe jobcoach.


 • Hoe de training eruit ziet?

  Tijdens deze 5-daagse training ontdek je wat jouw sterke punten zijn als coach, maar ook wat je minder sterke punten zijn. Tijdens de lesdagen ga je daar veel mee oefenen. Dat is soms spannend, maar ook leuk en vooral leerzaam.

  We leggen je de methodiek Emonomy/ Supported Employment uit. Dit geeft je veel houvast bij het begeleiden van medewerkers als interne jobcoach.

  Tijdens de training ga je 1 medewerker op jouw werk echt coachen als interne jobcoach. Je maakt daar verslagen van. Tijdens de training leer je hoe dat moet. De coaching van deze medewerker bespreken we ook steeds in de lessen.

 • Inhoud van de training

  Dag 1 | De Interne Jobcoach; rol, speelveld en methodiek

  • Jouw rol als interne jobcoach? Wat zijn je leervragen en hoe maak jij het verschil?
  • Werken op basis van een drieledige klantrelatie. Hoe doe jij dat? Verhelder je eigen speelveld als professional.
  • De achtergronden en essenties van de methodiek Emonomy/ Supported Employment.

  Dag 2 | De medewerker

  • Het duiden en aanvullen van een assessment. Wat moet jij van een medewerker weten om een duurzame plaatsing mogelijk te maken?
  • Hoe ga jij om met ‘ander gedrag’ en werken met mensen die afwijken van ‘de norm’?
  • Hoe maak jij van kwetsbaarheid kracht en van beperking potentieel?
  • Gespreksvoering; hoe zorg jij ervoor dat de medewerker eigen regie voert in het gesprek en traject?

  Dag 3 | De werkplek & Wet en Regelgeving

  • Verdieping; wat is de kern van jouw medewerker?
  • De baananalyse; hoe maak je een analyse van de werkplek van jouw medewerker?
  • Wat is een duurzame match tussen medewerker en werkplek? Hoe zorg en borg jij een duurzame match?
  • Wet- en regelgeving; werken met de belangrijkste instrumenten rond Interne Jobcoaching/-Werkbegeleiding
  • De Banenafspraak en het Doelgroepenregister.

  Dag 4 | De duurzame match & coaching

  • Verdieping van de duurzame match
  • Hoe stel ik coachdoelen op? Hoe vertaal ik die in een concreet coaching plan?
  • Coachen op basis van menselijke uniciteit, eigenheid en potentieel
  • Hoe kies ik een passende coachaanpak richting; de medewerker, collega’s, werkgever en UWV/gemeente

  Dag 5 | Coaching in je eigen praktijk

  • Verbreding van coaching strategieën
  • Het creëren van werkplekken binnen je eigen bedrijf
  • Verdieping in je eigen ontwikkeling als Interne Jobcoach
 • Waar komt onze methodiek vandaan?

  Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie op het terrein van de methodiekontwikkeling rond Supported Employment, het Sociaal Domein en actieonderzoek. Sinds de jaren ’90 heeft Combo Emonomy (en haar organisatorische voorloper STAB) in samenwerking met de Universiteit Utrecht langdurig actieonderzoek gedaan naar de succesfactoren van Supported Employment en duurzame arbeidsintegratie.

  Maar ook naar de mogelijkheden om het Sociaal Domein te kantelen naar een vraaggerichte praktijk. Samen met werkgevers, werkzoekenden en professionals hebben we in kaart gebracht wat de doorslaggevende elementen zijn bij duurzame plaatsingen. Deze succesfactoren hebben wij vertaald in een samenhangend methodisch kader en de eerste systematische methodiek Jobcoaching in Nederland.

  Basispublicaties hiervan zijn:

  • Coenen-Hanegraaf, M, Valkenburg, B, Begeleid Werken; trajectontwikkeling op basis van een individuele, vraaggerichte benadering, Utrecht, 2012
  • Coenen, F, Valkenburg, B, Arbeidsontwikkeling als identiteit, Utrecht, 2009

  Onze methodiek en onderzoeksactiviteiten hebben daarnaast hun weerslag gevonden:

  • Bij de totstandkoming en het kader van de wetgeving rond Begeleid Werken in de WSW 1998 en in de PO regeling van het UWV;
  • In de visie en eindtermen van het beroepsprofiel Jobcoach zoals gehanteerd door het NOLOC
  • In het Wajong-portaal van het UWV
  • In de leidraad Jobcoaching van het AKC (Arbeidskundig kenniscentrum)
  • De methodiek wordt toegepast binnen uiteenlopende sectoren: reguliere bedrijven/organisaties, gemeenten, Sociaal Ontwikkelbedrijven, re-integratiebedrijven, Jobcoachorganisaties, VSO-pro onderwijs, GGZ, VGZ.

  Wij ontwikkelen onze methodiek tot op de dag van vandaag steeds weer door. Wij verrijken haar met relevante en succesvolle aanpakken die in andere domeinen zijn ontstaan. O.a. op het terrein van persoonlijk leiderschap, werken met intuïtie.

  Sinds 1998 hebben wij enkele duizenden werkgevers, jobcoaches, trajectbegeleiders, werkcoaches, participatiecoaches, Interne jobcoaches, stagebegeleiders, werkbegeleiders, accountmanagers, e.a. succesvol opgeleid.

 • Verdere informatie

  Locatie
  De training wordt verzorgd op onze sfeervolle locatie in hartje Utrecht.

  Jouw investering
  De prijs van de training bedraagt €2.125,- (vrijgesteld van BTW). Dit is inclusief lunch en materiaal.

  Duur van de training
  De training bestaat uit 5 dagen van 9.30- 16.00 uur, verspreid over een periode van ongeveer 3 maanden

  Studiebelasting
  De studiebelasting omvat contacturen, lezen van theorie, het maken van (praktijk) opdrachten en verslaglegging. We gaan er van uit dat een deel van het werken aan de praktijkopdrachten in werktijd kan. In totaal is dit een gemiddelde studiebelasting van 70 uur.

  Toetsing

  • Voldoende aanwezigheid (maximaal 1 lesdag missen)
  • Voldoende inzet tijdens de training en het maken van de huiswerkopdrachten

  Diplomering
  De training wordt afgesloten met een certificaat

  Vaste trainer
  Elke trainingsgroep heeft een vaste trainer met veel deskundigheid en ervaringskennis in het werkveld.

  Intakegesprek
  Het intakegesprek is bedoeld om wederzijds kennis te maken. De deelnemer krijgt informatie over de training. Gezamenlijk wordt bezien of jij matcht met de training; sluiten jouw persoonlijke- en professionele doelen en werk- en denkniveau aan bij de training? De training vraagt een MBO werk- en denkniveau.


Incompany

Al onze opleidingen en trainingen zijn ook incompany te volgen. Op maat gemaakt, voor jouw team. Interesse in de opleiding Senior Professional? Neem contact met ons op.


In de praktijk


Aanmelden Ik heb een vraag
 • Duur in dagen: 5
 • Duur in maanden: +/- 3
 • Studiebelasting: 6 uur per week
 • Investering: €2.125,- btw vrij
 • Aantal deelnemers: 12-15
 • Locatie: Utrecht
Download folder Aanmelden

Startdatum

14 oktober 2024 – Utrecht
Lesdagen zijn op maandag
Planning


Incompany

Deze training kunnen wij ook incompany verzorgen. Neem contact met ons op.