Ons team


Frans Coenen – Oprichter Combo Emonomy

Waarom trainer/coach/opleider? Elk mens heeft de potentie en kracht om de wereld te verrijken. Dat is waar ik onvoorwaardelijk in geloof. Onze ontwikkeling en vooruitgang, als wereld en mensen, gaat over het bewustzijn dat niet anderen maar wijzelf de bron voor verandering zijn. Ik wil de kracht en liefde die ik mijn donder heb, inzetten om bij te dragen aan het levensgeluk en potentieel van mensen en daarmee de wereld mooier te maken.

Waarom Combo Emonomy? We leven in een turbulent tijdgewricht; een periode waarin veel bestaande vanzelfsprekendheden niet meer houdbaar zijn. Of het nu gaat over onze relatie met de natuur, de werking van de economie, de besturing van organisaties, of onze beperkte kijk op het potentieel van mensen. Veel is uit balans. Dit vraagt dat wij anders leren kijken, inclusief naar onze eigen rol. Dat ga ik met mijzelf aan, maar ook met Combo Emonomy en met onze klanten. Dat zie je terug in onze visie, in onze methodiek en werkwijze. Maar ook in het feit dat wij er bewust voor kiezen om te werken met kansrijken en kansarmen. Op veel plaatsen groeien zij steeds verder uit elkaar, bij ons niet.   

Wat is jouw motto? Anders kijken vraagt, dat je je eigen vanzelfsprekendheden en je eigen ego weer even loslaat, elke keer weer.


Joost de Boer – Opleidingscoördinator Combo Emonomy

Waarom trainer/coach/opleider? Ik ben opgegroeid in een buurt waar veel mensen moesten knokken om maatschappelijk erbij te horen. Daar heb ik geleerd dat achter elke voordeur een verhaal zit en dat je door echt met mensen in gesprek te gaan, een andere wereld gaat zien. Toen had ik het nog niet door, maar dit is wat mij drijft. Hoezo ben je kansarm of heb je afstand tot de arbeidsmarkt. Laten we samen kijken wat je allemaal voor kwaliteiten en krachten hebt en hoe we die kunnen inzetten. Uiteindelijk ben ik dit gaan doen als jobcoach en nu als opleider van jobcoaches. Ik geniet ervan!

Waarom Combo Emonomy? Combo was en is voor mij de enige organisatie waar ik dit wil doen. Frans Coenen, directeur Combo, was ik al een paar keer tegengekomen en de eigenwijze, maar ook de integere en oprechte wijze waarmee hij en Combo naar het vak kijken is wat bij mij past. En door bij elkaar te komen versterken we dit proces alleen nog maar meer. Ik ben trots op dit bedrijf en geniet er met volle teugen van. Het raakt me.

Wat is jouw motto? Dat een ieder het verdient om bekeken te worden vanuit een open blik en dat je vooral kijkt naar iemands onbenut potentieel en de bijbehorende krachten en kwaliteiten.


Pieter Calis – Trainer

Waarom trainer/coach/consultant? Vanuit een achtergrond als organisatie-psycholoog en organisatie-adviseur ben ik gewend te kijken naar mensen én de context waarin ze werken. In de loop van de jaren ben ik mee steeds meer gaan toeleggen op het begeleiden en opleiden omdat dit naar mijn idee de beste manier is voor mensen om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Als professional en als mens. Als ik voor een groep sta, dan zie ik de individuele deelnemers, maar daarachter zie ik ook de organisatie, collega’s én hun clienten waarmee ze werken. En dan hoop ik dat het effect van wat we in de opleiding bereiken ook doorwerkt naar de mensen om hen heen. Dat is wat mij drijft en motiveert om het beste uit mezelf te halen, maar ook het beste uit die ander.

Waarom Combo Emonomy? Ik zie Combo Emonomy als de plek waar we bouwen aan een nieuwe arbeidseconomie gestoeld op de menselijke maat, met voor iedereen een passende plek en als drijvende kracht je eigen ontwikkeling en potentieel. Daar gaat een impuls vanuit waarmee we anderen inspireren, met ze meedenken en aan ze overdragen. Dit sluit naadloos aan bij mijn eigen drijfveren waardoor het werken bij Combo me energie en voldoening geeft!

Wat is jouw motto? De ontwikkeling van je clienten gaat altijd samen met je eigen ontwikkeling.


Anke Fokkens – Trainer

Waarom trainer/coach/consultant? Tijdens mijn werk vroeger als ergotherapeut, trajectbegeleider en jobcoach merkte ik al snel dat ik vooral blij werd als ik zag dat iemand iets geleerd had. Als ik had kunnen helpen bij het krijgen van een nieuw inzicht of vaardigheid. En dat is nog steeds zo. De stap om trainer te worden was niet meer dan logisch. Daarnaast heb ik het zelf ook nodig om voortdurend te blijven leren, anders vind ik het al heel snel saai. Als trainer leer ik elke les weer. In assessment-termen kun je wel zeggen dat mijn kern echt ‘ontwikkeling’ is.

Waarom Combo Emonomy? Ik heb jaren geleden zelf de jobcoach-opleiding bij Combo gedaan. Dat voelde zo goed dat we altijd contact hebben gehouden. Ik voel me thuis bij Combo. Het is een liefdevolle ruimte waar ik mezelf kan zijn, de kans krijg om te groeien en waar we als team aan mooie dingen werken.

Wat is jouw motto? Ieder mens is waardevol. Haal er uit wat er in zit.


Hans van Eijk – Trainer

Waarom trainer/coach/consultant? Na jarenlang in de praktijk mensen, uit diverse doelgroepen, te hebben ondersteund en gecoacht ontstond steeds vaker de gedachte mijn ervaringen en zienswijze te delen met anderen.

Waarom Combo Emonomy? Met name bij Combo Emonomy ervaar ik de visie, van de individuele vraaggerichte benadering en het theoretisch kader, waarin ik me kan vinden.

Wat is jouw motto? Om mensen te coachen zul je moeten aansluiten bij het tempo van de cliënten. Vandaar mijn motto; “Zo kort als het kan, zo lang als nodig!”


Djoeke Musch – Trainer

Waarom trainer/coach/consultant? Ik geloof in de eigenheid van mensen, dat ieder van ons een unieke waarde en wijsheid bij te dragen heeft in deze maatschappij, niet alleen door wat we doen maar vooral ook door wie we zijn. Die eigen waarde en wijsheid probeer ik bij al mijn cliënten en studenten naar boven te halen, zichtbaar te maken en te voeden zodat ze niet alleen met een toolbox vol nieuwe vaardigheden, technieken en instrumenten de deur uit gaan maar ook vol vertrouwen in zichzelf en hun vakmanschap de toekomst in kunnen gaan.

Waarom Combo Emonomy? Omdat Combo de eigenheid en authentieke persoonlijkheid van haar studenten als uitgangspunt neemt voor hun ontwikkelingsproces.  Je leert bij Combo om je vanuit jezelf het jobcoachvak eigen te maken en er op een bij jou passende wijze je eigen vorm, draai en leiderschap aan te geven.

Wat is jouw motto? De antwoorden die je buiten zoekt fluisteren vaak al ergens diep van binnen. Ga op zoek naar de meester in jezelf en je zult nooit om houvast verlegen zitten.


Roderik Schoorlemmer – Trainer

Waarom trainer/coach/consultant? Ik droom van een wereld waar iedereen vol zelfvertrouwen naar de toekomst kijkt. Open staat voor groei en verandering. Waar alle mensen in hun kracht staan. Optimaal gebruik weten te maken van wie men is. Waar ieders kennis, kunde en talent tot ontplooiing kan komen. Waar mensen als vanzelf open worden. Zacht worden. Waardoor ingewikkelde zaken bespreekbaar worden. Oplossingen zich als vanzelf aandienen. Er spelenderwijs ruimte komt voor groei en ontwikkeling. Daar zet ik, als trainer /coach mijn ziel en zaligheid voor in.

Waarom Combo Emonomy? De visie van Combo Emonomy, een benadering waarbij kracht, vertrouwen, liefde en bezieling voorop staan, sluit naadloos aan bij mijn missie: Zo veel mogelijk mensen in hun kracht zetten.

Wat is jouw motto? Transformatie begint bij jezelf en werkt altijd van binnen naar buiten.


Tim van Ophem – Trainer

Waarom trainer/coach/consultant? Vanuit mijn achtergrond binnen het ZMOK onderwijs, zowel als docent en jobcoach, is het een tweede natuur om juist te kijken naar de individuele mogelijkheden en krachten van de cliënt. Door hun eigenwaarde te vergroten en cliënten regie te laten nemen over hun eigen loopbaan en keuzes, zijn ze vaak tot meer in staat dan voorheen zelf gedacht. In de trainingen die ik geef, probeer ik je te laten ervaren wat de valkuilen en kansen kunnen zijn van het coachen van de mensen met een minder eenvoudige aansluiting op de reguliere arbeidsmarkt. Het overbrengen van deze positieve manier van werken en de differentiatie naar je eigen werkveld is voor mij de kern waarde waarom ik trainer ben bij Combo!

Waarom Combo Emonomy? Zelf heb ik een aantal jaar geleden de Jobcoach opleiding gevolgd en dat heeft veel betekent voor mijn loopbaan en manier van werken. De positieve en individueel gerichte benadering breng ik graag over aan alle (aspirant) jobcoaches.

Wat is jouw motto? Wees bewust van je beperkingen, maar blijf vooral kijken naar je mogelijkheden!


Coralie de Heer – Trainer

Waarom trainer/coach/consultant? Ik ben jaren werkzaam geweest in de re-integratie. Vanuit het UWV ben ik werkzaam geweest binnen Spoor I en II trajecten en heb ik mensen met een verstandelijke, psychische, fysieke of autistische beperking begeleid. Mensen die me inspireerden en die me raakten en ik hoopte dat andersom ook te doen.

We zijn allemaal onderweg. Iedereen draagt de ervaringen die gaandeweg zijn opgedaan mee in zijn/haar rugzak. In deze rugzak zit waardevol gereedschap en kracht om mee te nemen in je leven en in je werk. Alleen is niet iedereen zich daar bewust van. Ik daag studenten uit om zich hier bewust van te worden, zodat zij dit mee kunnen nemen in hun leven, hun werk en het over kunnen dragen op de mensen die zij begeleiden.

Waarom Combo Emonomy? Jaren geleden heb ik zelf de jobcoachopleiding bij Combo gedaan. De visie van Combo op het vak en op mensen sluit aan op hoe ik in het leven sta: iedereen mag er zijn en zichzelf ontwikkelen binnen een liefdevolle ruimte. Deze liefde voor het vak en mijn opgedane kennis en ervaring wil ik graag overdragen en ik ben blij dat ik dat kan doen bij Combo.

Wat is jouw motto? Kwetsbaarheid is kracht en geeft ruimte om te groeien. Dat in combinatie met liefde, daar wordt toch iedereen blij van. 😊