“Zelf de verandering zijn”

(Frans Coenen, Oprichter Combo Emonomy) 

lees mijn verhaal

Welkom bij Combo Emonomy

Wij coachen, adviseren, trainen en geven opleidingen vanuit onszelf. Met onze kracht, passie, ervaring, eigen wijsheid, kwetsbaarheid en ontwikkeling maken wij verschil.

Economische waarde én menselijke waarde laten samenvallen, dat is onze missie. Voor de ‘succesvollen’ in de samenleving, maar ook voor mensen in een ‘kwetsbare’ positie.

In ieder van ons schuilen passies en kwaliteiten die niet zichtbaar zijn en waarvan geen gebruik wordt gemaakt; onontdekt potentieel. Het is de kunst om het eigene en unieke van mensen te leren zien, te benutten en te laten samenvallen met ondernemerschap en maatschappelijke uitdagingen. Dat is wat wij bieden.

Hoe wij kijken

Onze naam is niet zomaar ontstaan. Combo Emonomy omschrijft onze eigen droom, onze manier van kijken en de manier waarop wij werken.

Combo: de eigen wijze waarop wij samenwerken. Wij verrijken en versnellen groei, door het potentieel van eenieder te benutten. Wij zien situaties door een andere bril; vanuit vakmanschap en onze eigen wijsheid. Hierdoor creëren wij samen een nieuw speelveld; als mens en bedrijf.

Emonomy: ons ondernemerschap en de veranderende wereld. Wij gaan voor een wereld die werkt vanuit kracht, vertrouwen, liefde en bezieling en daarmee economisch en maatschappelijk succes behaalt. Een wereld waarin mensen worden uitgedaagd om hun (onontdekte) potentieel te leren zien en daarmee de wereld te verrijken. Dit doen wij samen met de ‘top’ van organisaties maar evenzeer samen met de ‘rafelrand’ van de maatschappij. Emancipatie van mensen, economisch rendement en maatschappelijke meerwaarde vallen bij ons altijd samen; emonomy.

Dit is onze droom en dit is wat wij doen.

Hoe wij werken

Onze werkwijze is gebaseerd op het belangrijkste psychologisch principe van mens zijn. Gezien, gekend en gewaardeerd te worden. Dit principe is de basis dat ten grondslag ligt aan onze werkwijze en ons handelen. Het zien en waarderen van de ander is de sleutel voor groei, ontwikkeling en transformatie. Het is ook de sleutel voor het realiseren van de grote uitdagingen waarvoor organisaties en de samenleving staan. Wij dagen je systematisch uit met de vraag “hoe ga jij met je volle potentieel de wereld verrijken?”. Wij werken vanuit ons denken, voelen en weten.

In alles wat we doen:

  • verdiepen we het inzicht in jezelf en in je omgeving;
  • komen we met andere zienswijzen en laten nieuwe ontstaan waardoor je anders gaat kijken;
  • we laten je concreet ervaren hoe het anders kan, waardoor jij nieuwe mogelijkheden kunt vormgeven.

We zien je, we raken je, samen ontdekken we je (onontdekt) potentieel en we dagen je uit om met jouw potentieel de wereld te verrijken. Dat is de essentie van onze werkwijze en van wat je krijgt, met als resultaat ‘anders kijken’ en ‘anders handelen’.

Met wie wij werken

We werken met (aanstaande) Jobcoaches, participatie- en loopbaanspecialisten

Die transitie willen maken van ‘buiten de boot dreigen te vallen’ naar: succesvol waarde toevoegen!

Die kwetsbaarheid willen transformeren naar kracht.

Die zichzelf willen zien als het belangrijkste instrument voor succes.

Die willen excelleren in het verbinden van verschillende werelden:

  • de werkzoekende/werknemer
  • de werkgever
  • de opdrachtgever (overheid of bedrijfsleven)

“Het is een wereld van verschil”

(Fleur Boot, Senior Manager HR & Interne Jobcoach McDonalds) 

lees mijn verhaal

“Ik ben bewuster van mijn eigen patronen en een betere leider”

(Anke Schlichting, directeur ICT grote financiële dienstverlener) 

lees mijn verhaal

We werken met bestuurders, directies, managers en professionals

Die hun (leiderschaps-) potentieel verder willen ontwikkelen en daarmee hun impact op de wereld willen vergroten.

Die een transitie of structurele verbetering in hun organisatie willen bewerkstelligen, met een maximaal en duurzaam rendement.

Die hun eigen leiderschap en ontwikkeling zien als belangrijkste instrument voor het resultaat dat zij tot stand brengen.

Dit krijg je

We bieden een atypische range aan diensten met een eigen gezicht en unieke identiteit:

Transformatie en Leiderschap

De wereld schreeuwt het uit: we moeten radicaal anders leren kijken, leven, werken en ondernemen. Met onze huidige manieren van doen, breken we de natuurlijke pracht en kracht van de aarde in snel tempo af. Dit betekent dat wij zelf fundamenteel nieuwe vormen moeten ontwikkelen voor hoe wij met elkaar ondernemen, produceren en (samen)leven.

Wat anderen hierover zeggen

Jobcoach en loopbaan: Opleidingen

De arbeidsmarkt en het sociaal domein veranderen in rap tempo. Dit betekent dat de eisen die worden gesteld aan participatie- en loopbaanprofessionals continu aan verandering onderhevig zijn.

Wat anderen hierover zeggen

Economische waarde = Menselijke waarde

Over ons

Onze wortels

We bouwen voort op een lange traditie. Een traditie die zijn wortels heeft op de Universiteit van Utrecht, waar in de jaren ’70 de Vakgroep Arbeid en Bewustzijn werd opgericht. Deze vakgroep had als droom om een radicaal andere praktijk van sociale wetenschap te realiseren.

Onze trainers

Bekijk hier de introductie videos van onze trainers waarin ze vertellen over hun visie, werkwijze en drijfveren.

Onze verhalen

Lees hier de persoonlijke verhalen van onze medewerkers en deelnemers over henzelf en Combo.