De zes leefgebieden. Welke zijn dat?

Geschreven op 16 november 2023 door Anke Fokkens

Breder kijken

Als je werkt in het sociaal domein ben je vaak gespecialiseerd in één vakgebied. Je bent inkomensconsulent, schuldhulpverlener, je werkt in het speciaal onderwijs, of als docent inburgering, je bent participatiecoach, jobcoach, opbouwwerker, woonbegeleider, je werkt bij een woningcorporatie of je bent bijvoorbeeld beweegconsulent. En dan heb ik lang nog niet alle functies genoemd.

We nemen het sociaal domein ruim. Al deze functies zijn gespecialiseerd in één leefgebied. Handig, want je kunt nu eenmaal niet overal verstand van hebben. Maar tegelijkertijd heeft de mens te maken met meerdere leefgebieden die allemaal invloed hebben op elkaar.

Problemen in het ene leefgebied kunnen er voor zorgen dat het ook in andere leefgebieden niet soepel loopt. Mensen kunnen zo in een negatieve spiraal terecht komen, terwijl dat niet altijd hoeft.

We geven de Training Regisseur van complexe casuïstiek voor ervaren professionals in het sociaal domein. Daarin leer je onder andere over de zes leefgebieden. Waarom eigenlijk? En over welke leefgebieden hebben we het dan?

De zes leefgebieden

De leefgebieden hebben geen nummer of volgorde. Ze zijn allemaal even belangrijk om te kunnen functioneren in onze maatschappij.

Meedoen
Actief zijn in de samenleving. Door middel van werk, vrijwilligerswerk, dagbesteding. Iets te doen hebben. Je nuttig voelen.

Leven lang leren
Je blijven ontwikkelen middels scholing of praktijkervaring zodat je aansluiting blijft houden bij de veranderende maatschappij.

Vitaliteit
Een gezond lijf en een gezonde geest, zodat je bewegingsvrijheid hebt en energie.

Thuis
Een veilig en prettig huis. Een comfortabele plek waar je tot rust kunt komen en je weer kunt opladen voor het leven buitenshuis.

Inkomen & financiën
Voldoende inkomen om rond te kunnen komen in het dagelijks leven. Overzicht en grip op de financiën om te veel stress te voorkomen.

Welzijn
Sociale contacten. Ergens bij horen. Plezier en ontspanning.

Het doel van de leefgebieden

Je hoeft geen specialist te worden in alle zes leefgebieden en de bijbehorende problematieken. Wat wel helpt is als je net iets meer zicht krijgt op deze verschillende leefgebieden. Als je een idee hebt wat er allemaal zou kunnen spelen. Als je leert signaleren en leert doorvragen. Als je leert wat je zelf kunt doen en wanneer je beter kunt doorverwijzen. Als je leert samen te werken met andere professionals (in plaats van dat je langs elkaar heen werkt, of elkaar zelfs tegenwerkt).

Dan kun je, samen met de cliënt en zijn of haar netwerk, die negatieve spiraal wellicht omdraaien in een positieve spiraal. Dat is het doel dat we met de Training Regisseur van complexe casuïstiek voor ogen hebben.


Meer blogs

De mens is een geheel van meerdere leefgebieden

Soms kan er met mensen zo veel aan de hand zijn, dat er bijna geen uitweg lijkt uit de put. Trainer Anke deelt welke combinatie van problematiek zij in de praktijk is tegengekomen.

Lees meer over