Successen van een concreet ideaal

Geschreven op 02 februari 2022 door Frans Coenen

Iedereen die met ons werkt, weet dat emonomy verder gaat dan het opleiden van goede professionals en het begeleiden van succesvolle organisaties. Met emonomy hebben wij een groter doel. Het doel om bij te dragen aan een nieuwe economie en -samenleving. Aan een economisch systeem dat werkt op basis van vertrouwen, emotie en passie, empathie, verbinding en empowerment.

Waarin wij geluk toevoegen door waardering en door de groei van bewustzijn. Dit doen wij met mensen die al succes kennen maar ook met mensen die succes (nog) niet kennen. Daarmee dragen wij samen met onze klanten bij aan ons doel; het creëren van een menselijke economie.

Hoe wij dat doen? Door het unieke en het (onbewuste) potentieel van mensen te ontdekken en te activeren. Door mensen te zien in ‘wie’ ze zijn in plaats van ‘wat’ ze hebben en ‘wat’ ze doen. Door samen inzicht te krijgen in verlangens, in persoonlijke kracht en in kwetsbaarheid. Door het unieke potentieel van mensen te verbinden met wat bedrijven en de samenleving nodig hebben. Door deze verbinding ontstaat meervoudige waarde; voor mens, bedrijf én samenleving.


Emonomy; de menselijke economie

Emonomy is een woord dat wij in 2008 zelf hebben geïntroduceerd. Met dit woord willen wij uitdrukken dat wij streven naar een andere economie en een ander maatschappelijk systeem.

Emonomy is een woord dat menselijkheid en de voelende mens (emoties), ontwikkeling (emancipatie en empowerment) en de economie samenbrengt. Een woord dat staat voor een menselijke economie, waarin menselijke, economische en maatschappelijke waarde samenvallen.


Onbenut potentieel

Hoe wij dat doen? Door het unieke en het (onbewuste) potentieel van mensen te ontdekken en te activeren. Door mensen te zien in ‘wie’ ze zijn in plaats van ‘wat’ ze hebben en ‘wat’ ze doen. Door samen inzicht te krijgen in verlangens, in persoonlijke kracht en in kwetsbaarheid. Door het unieke potentieel van mensen te verbinden met wat bedrijven en de samenleving nodig hebben. Door deze verbinding ontstaat meervoudige waarde; voor mens, bedrijf én samenleving.

Als deze match plaatsvindt, wordt transformatie mogelijk. Dan is ‘werken aan je eigen ontwikkeling’ hetzelfde als ‘werken aan de veranderbehoefte van je organisatie en omgeving’. Dan komen er andere krachten vrij. Dan gaat het niet meer over wilskracht maar over zijnskracht. Dan maakt ‘geleefd worden’ en continue aanpassing aan je omgeving, plaats voor jezelf zijn en daarmee waarde creëren.

En áls mensen zich gezien voelen én zelf eigenaar zijn van hun ontwikkeling, dan is verandering geen ‘moeten’ meer, maar een ‘mogen’. En als mensen zich eigenaar voelen, nemen mensen verantwoordelijkheid, ook voor de dingen die niet altijd leuk zijn maar er wel bij horen.

Dat is wat wij bedoelen met samen kantelen naar een menselijke economie.


Te idealistisch?

“Maar kan dat wel en is dat niet te idealistisch?” Dat is een vraag die wij vaak te horen krijgen van mensen die (nog) niet met ons hebben gewerkt.

Want voor veel mensen klinkt emonomy als ‘te mooi om waar te zijn’. Voor hen conflicteert emonomy met hoe de ‘echte’ wereld in elkaar zit: want in de echte economie draait het toch alleen maar om geld, nemen veel mensen geen verantwoordelijkheid en hebben veel organisaties geen oog voor de menselijke maat?

Dat klopt. Op veel plekken in onze samenleving is dat ook de dagelijkse werkelijkheid. De dagelijkse praktijk staat vaak ver weg van wat we met emonomy beogen. In de huidige economie wordt het grotere geheel vaak uit het oog verloren en gaat de aandacht vaak primair naar financiële gewin en niet naar wat mensen nodig hebben.

Dat is voor ons precies de reden waarom wij geloven dat er echt wat anders nodig is. En het goede nieuws is dat er niet alleen wat anders nodig is, maar dat het ook anders kan. Want dat bewijzen onze klanten en de praktijken die wij elke dag weer vormgeven.


De emonomy principes


Emonomy in beeld

Het kan echt anders en sterker nog; werken op basis van emonomy is niet alleen leuk en uitdagend, maar ook nog erg succesvol. Al wist je dit misschien al lang, omdat jijzelf ook werkt op basis van de emonomy principes. Toch is dit wat wij meer zichtbaar willen gaan maken en met jullie delen; het succes van werken met emonomy.

Waarmee wij ook antwoord willen geven op een vraag die wij ook vaker te horen krijgen; “Het klinkt wat abstract dat emonomy, hoe ziet het er dan concreet uit?”

Deze vraag gaan wij de komende tijd beantwoorden door middel van korte filmpjes. Filmpjes van mensen die met emonomy werken of daarmee in aanraking zijn gekomen. Filmpjes van professionals die ieder op hun eigen wijze vertellen wat emonomy voor hen betekent; als mens, als professional en voor hun organisatie.

Het gaat hierbij over een diverse groep professionals met de meest uiteenlopende functies en posities. Er komen medewerkers aan het woord die worden begeleid op basis van onze emonomy methodiek, professionals die bij ons een opleiding hebben gevolgd en op basis van emonomy werken, maar ook ondernemers, managers en bestuurders van private en publieke organisaties. Zij vertellen ieder op hun eigen wijze hoe emonomy bijdraagt aan een echt andere organisatie. Organisaties waarin ‘menszijn’ de bron is voor ontwikkeling, transformatievermogen en succes.


Meer blogs

Een dag uit het leven van jobcoach Sabine

Van onkruid wieden tot diepgaande gesprekken bij een kop koffie, Sabine's werkweek als jobcoach is verre van standaard.

Lees meer over

Jobcoach worden: Alles wat je moet weten

Wil je jobcoach worden en wil je meer informatie? In dit artikel lees je wat een jobcoach doet, de soorten jobcoaches, de competenties, het salaris en de baankansen.

Lees meer over