Training Interne Jobcoach

Opzet van de training

Inleiding

Steeds meer bedrijven bieden in hun organisatie kansen voor mensen met een arbeidshandicap of met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op dit moment heeft zo’n 35 % van de werkgevers een medewerker in dienst via een regeling (bijstand, Wajong, Sociale werkvoorziening). Dit aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. Niet alleen krijgen werkgevers in de wetgeving (Participatiewet per 1 januari 2015) en in afspraken tussen werkgevers en overheid een centrale rol toebedeeld om mensen met een achterstand in dienst te nemen. Ook worden er bij aanbestedingen (via Social return) steeds vaker eisen gesteld m.b.t. de verplichte inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tenslotte zien een toenemend aantal bedrijven werken met mensen met een arbeidshandicap ook als een natuurlijk onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarmee zij zich positief kunnen en willen onderscheiden.

De ervaring leert dat het succesvol opnemen en inzetten van mensen met een arbeidshandicap in reguliere bedrijven goed mogelijk is én loont; voor bedrijf en medewerker. Het is alleen niet vanzelfsprekend en stelt specifieke eisen aan de kwaliteit van de match tussen medewerker en werkplek. Het is daarnaast cruciaal dat gecoacht wordt op de belangrijkste voorwaarden voor succes voor de betreffende medewerker én bedrijf, in de concrete werkomgeving.

De training Interne Jobcoach is ontwikkeld voor professionals die mensen met een arbeidshandicap begeleiden binnen private of publieke organisaties. In de training worden de essenties uitgewerkt van de succesvolle methodiek Jobcoaching, zoals is ontwikkeld door Combo Emonomy i.s.m. de Universiteit van Utrecht. Onze methode en aanpak fungeren als inspiratiebron en kwaliteitssystematiek binnen het werkveld. Zij integreert op een dynamische wijze de verschillende perspectieven; die van de werkgever, de werknemer, de eventuele (externe) opdrachtgever en de coach.

Visie; economische waarde door menselijke waarde

Alle mensen zijn uniek en hebben specifieke eigen kwaliteiten die ingezet kunnen worden in werk en samenleving. Hierin verschillen mensen niet van elkaar. Iedereen heeft zijn uitdagingen om de eigen kwaliteiten toegankelijk en inzichtelijk te maken. Voor mensen met een arbeidshandicap (lichamelijk, psychisch, verstandelijk of sociaal) geldt dit in het bijzonder. Voor hen is het vinden en behouden van passend werk vaak niet vanzelfsprekend. Inzicht in persoonlijke drijfveren, unieke kwaliteiten en eigenaardigheden is een noodzakelijke voorwaarde voor succes. Dit vraagt om anders te leren kijken; voor bedrijven en medewerkers. Als we hierin slagen kan een enorme meerwaarde ontstaan, niet alleen voor de medewerker, maar ook voor het bedrijf in termen van economische en maatschappelijke waarde.

Voor wie?

De training is bestemd voor professionals die mensen met een arbeidshandicap begeleiden binnen bedrijven en organisaties. Interne jobcoaches, HR-functionarissen, leidinggevenden en (loopbaan)coaches die hun kennis en know how willen vergroten op het terrein van arbeidsinpassing en coaching van mensen met een arbeidshandicap en de organisaties waar zij werken.

Werkwijze

De training biedt een gefundeerde basis in het begeleiden van mensen met een arbeidshandicap binnen de werkomgeving. Je maakt kennis met de methodiek Jobcoaching, met de succesfactoren van duurzame arbeidsinpassing en met de verschillende facetten van de methode. Er wordt gewerkt vanuit de eigen praktijk en casuïstiek van cursisten.

Resultaat van de training

 • Je hebt inzicht in de belangrijkste ingrediënten en in de structuur van jobcoaching;
 • Je kent de verschillende fasen van de methodiek jobcoaching en van de aspecten die daarbij horen;
 • Je hebt inzicht in je eigen rol als Interne Jobcoach en in de context waarin je acteert;
 • Je bent in staat om een assessment van een medewerker te interpreteren en indien gewenst om deze zelf te verdiepen (incl. voorwaarden m.b.t. de werkplek);
 • Je hebt zicht op de plaatsingsmogelijkheden binnen je eigen organisatie. Je bent in staat om werkplekken te creëren en om een werkplekanalyses te maken;
 • Je hebt zicht in de succesfactoren voor het maken en behouden van een duurzame match tussen medewerker en werkplek;
 • Je bent in staat om een passende coachingsaanpak in te zetten; naar de medewerker, de werkgever en collega’s
 • Je hebt zicht op je eigen ontwikkelproces i.r.t. je rol als Interne Jobcoach

Verdere informatie

De opleiding wordt verzorgd op een sfeervolle locatie in hartje Utrecht.

De Investering

€ 1.725,–, (vrijgesteld van BTW), inclusief lunch en materiaal.

Aantal Deelnemers:

Min. 8 en max. 15 deelnemers

Duur van de opleiding

De training is opgebouwd uit 5 dagen en vindt plaats aan de Catharijnesteeg 4 te Utrecht. De tijden zijn van 9.30 – 16.00 uur.

Intake

Voorafgaand aan de training vindt een telefonische intake plaats.

Data

Bekijk alle aankomende opleidingen en trainingen op onze aanmelden & planning pagina.

Training Interne Jocoach

Opzet van de training

Inleiding

Steeds meer bedrijven bieden in hun organisatie kansen voor mensen met een arbeidshandicap of met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op dit moment heeft zo’n 35 % van de werkgevers een medewerker in dienst via een regeling (bijstand, Wajong, Sociale werkvoorziening). Dit aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. Niet alleen krijgen werkgevers in de wetgeving (Participatiewet per 1 januari 2015) en in afspraken tussen werkgevers en overheid een centrale rol toebedeeld om mensen met een achterstand in dienst te nemen. Ook worden er bij aanbestedingen (via Social return) steeds vaker eisen gesteld m.b.t. de verplichte inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tenslotte zien een toenemend aantal bedrijven werken met mensen met een arbeidshandicap ook als een natuurlijk onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarmee zij zich positief kunnen en willen onderscheiden.

De ervaring leert dat het succesvol opnemen en inzetten van mensen met een arbeidshandicap in reguliere bedrijven goed mogelijk is én loont; voor bedrijf en medewerker. Het is alleen niet vanzelfsprekend en stelt specifieke eisen aan de kwaliteit van de match tussen medewerker en werkplek. Het is daarnaast cruciaal dat gecoacht wordt op de belangrijkste voorwaarden voor succes voor de betreffende medewerker én bedrijf, in de concrete werkomgeving.

De training Interne Jobcoach is ontwikkeld voor professionals die mensen met een arbeidshandicap begeleiden binnen private of publieke organisaties. In de training worden de essenties uitgewerkt van de succesvolle methodiek Jobcoaching, zoals is ontwikkeld door Combo Emonomy i.s.m. de Universiteit van Utrecht. Onze methode en aanpak fungeren als inspiratiebron en kwaliteitssystematiek binnen het werkveld. Zij integreert op een dynamische wijze de verschillende perspectieven; die van de werkgever, de werknemer, de eventuele (externe) opdrachtgever en de coach.

Visie; economische waarde door menselijke waarde

Alle mensen zijn uniek en hebben specifieke eigen kwaliteiten die ingezet kunnen worden in werk en samenleving. Hierin verschillen mensen niet van elkaar. Iedereen heeft zijn uitdagingen om de eigen kwaliteiten toegankelijk en inzichtelijk te maken. Voor mensen met een arbeidshandicap (lichamelijk, psychisch, verstandelijk of sociaal) geldt dit in het bijzonder. Voor hen is het vinden en behouden van passend werk vaak niet vanzelfsprekend. Inzicht in persoonlijke drijfveren, unieke kwaliteiten en eigenaardigheden is een noodzakelijke voorwaarde voor succes. Dit vraagt om anders te leren kijken; voor bedrijven en medewerkers. Als we hierin slagen kan een enorme meerwaarde ontstaan, niet alleen voor de medewerker, maar ook voor het bedrijf in termen van economische en maatschappelijke waarde.

Voor wie?

De training is bestemd voor professionals die mensen met een arbeidshandicap begeleiden binnen bedrijven en organisaties. Interne jobcoaches, HR-functionarissen, leidinggevenden en (loopbaan)coaches die hun kennis en know how willen vergroten op het terrein van arbeidsinpassing en coaching van mensen met een arbeidshandicap en de organisaties waar zij werken.

Werkwijze

De training biedt een gefundeerde basis in het begeleiden van mensen met een arbeidshandicap binnen de werkomgeving. Je maakt kennis met de methodiek Jobcoaching, met de succesfactoren van duurzame arbeidsinpassing en met de verschillende facetten van de methode. Er wordt gewerkt vanuit de eigen praktijk en casuïstiek van cursisten.

Resultaat van de training

 • Je hebt inzicht in de belangrijkste ingrediënten en in de structuur van jobcoaching;
 • Je kent de verschillende fasen van de methodiek jobcoaching en van de aspecten die daarbij horen;
 • Je hebt inzicht in je eigen rol als Interne Jobcoach en in de context waarin je acteert;
 • Je bent in staat om een assessment van een medewerker te interpreteren en indien gewenst om deze zelf te verdiepen (incl. voorwaarden m.b.t. de werkplek);
 • Je hebt zicht op de plaatsingsmogelijkheden binnen je eigen organisatie. Je bent in staat om werkplekken te creëren en om een werkplekanalyses te maken;
 • Je hebt zicht in de succesfactoren voor het maken en behouden van een duurzame match tussen medewerker en werkplek;
 • Je bent in staat om een passende coachingsaanpak in te zetten; naar de medewerker, de werkgever en collega’s
 • Je hebt zicht op je eigen ontwikkelproces i.r.t. je rol als Interne Jobcoach

Verdere informatie

De opleiding wordt verzorgd op een sfeervolle locatie in hartje Utrecht.

De Investering

€ 1.625,–, (vrijgesteld van BTW), inclusief lunch en materiaal.

Aantal Deelnemers:

Min. 8 en max. 15 deelnemers

Duur van de opleiding

De training is opgebouwd uit 5 dagen en vindt plaats aan de Catharijnesteeg 4 te Utrecht. De tijden zijn van 9.30 – 16.00 uur.

Intake

Voorafgaand aan de training vindt een telefonische intake plaats.

Data

Bekijk alle aankomende opleidingen en trainingen op onze aanmelden & planning pagina.